Om hoten

Här finns bred information om växthusgaserna, uppvärmningen av luft och hav, stigningen av havsnivån, havens försurning,   hur isarna i Nordpolen och Sydpolen och glaciärerna minskar och hoten mot Bioloogisk mångfalden . Hotet mor biologisk mångfald uppmärksammas nu som de andra stora hotet vid sidan om klimatförändringar.

FN  har sammanfattat läget i fyra rapporter

Två fascinerande sammanställningar menar att varierande solintensitet triggar igång klimatförändringar som sedan förstärks av återkopplingseffekter och istider

En intressant Hemsida från USA  ClimateCentral  ger en sammanfattning av viktiga klimatdata till en del relaterade till USA., se även denna Claimatereality 

Det gäller att vara kritisk eftersom alarmister och klimatförnekare förekommer rikligt på nätet se exempel på kritisk granskning av senaste artiklar  Climatefeedback.