Om hoten

Om Hoten

Här finns bred information om växthusgaserna, uppvärmning av luft och hav, höjning av havsnivån, havens försurning, hur isarna i Nordpolen och Sydpolen och glaciärerna minskar och hoten mot Biologisk mångfald . Hoten mot biologisk mångfald uppmärksammas nu som det andra stora hotet vid sidan om klimatförändringarna se Biologisk mångfald

Rockström och FN sammanfattar hoten i seminarium 4 rapporter under senaste 2 åren

Informera om klimatkrisen!

ScepticalScience 6 mars 2020  Try to break climat scielence Det bästa vi kan göra nu är att berätta om klimatkrisen