Om hoten

Här finns bred information om växthusgaserna, uppvärmningen av luft och hav, stigningen av havsnivån, havens försurning,  samt hur isarna i Nordpolen och Sydpolen och glaciärerna minskar. Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har sammanfattat läget i tre rapporter IPCC special report 1.5 kryosfären IPCC Isarna och haven och IPCC jordbruks och skogsmark kommentarer av naturskyddsföreningen

Det går att följa utvecklingen månad för månad, genom att länka till kända online data från NASA och NOAA. Det är dock ändringarna på lite längre sikt som verkligen speglar förloppen. Det gäller att vara kritisk eftersom alarmister och klimatförnekare förekommer rikligt på nätet se  Climatefeedback.

Nu börjar forskare ange att världen befinner sig i Klimatnödläge

IWMO varnar september 2019

Det finns väldigt mycket information på nätet. En helt unik engelskspråkig hemsida RealClimate   informerar om klimathoten med vetenskapliga sammanfattningar och länkar till aktuella klimatdata, havsnivå data om isläget i nord och sydpolen mm. En länk för de som är specialintresserade av klimatfrågan. Klimatexperter hänvisar ofta till paleoklimatologin dvs läran om klimatet under tidigare skede av jordens historia. En fascinerande sammanställning menar att varierande solintensitet triggar igång klimatförändringar som sedan förstärks av återkopplingseffekter klimatförändringar , återkopplingar och istider. En intressant Hemsida från USA  ClimateCentral  ger en sammanfattning av viktiga klimatdata till en del relaterade till USA., se även denna Claimatereality