Om hoten

Om Hoten

Här finns bred information om växthusgaserna, uppvärmning av luft och hav, höjning av havsnivån, havens försurning, hur isarna i Nordpolen och Sydpolen och glaciärerna minskar och hoten mot Biologisk mångfald . Hoten mot biologisk mångfald uppmärksammas nu som det andra stora hotet vid sidan om klimatförändringarna se Biologisk mångfald

FN (tal 2 dec) och Rockström (sem 25 nov)sammanfattar hoten

4 IPCC rapporter

Informera om klimatkrisen!

ScepticalScience 6 mars 2020  Try to break climat scielence Det bästa vi kan göra nu är att berätta om klimatkrisen