Här finns bred information om växthusgaserna, uppvärmningen av luft och hav, stigningen av havsnivån, havens försurning,  samt hur isarna i Nordpolen och Sydpolen och glaciärerna minskar. Det går att följa utvecklingen månad för månad, men det är kanske ändringarna på lite längre sikt som verkligen speglar förloppen.

Det finns väldigt mycket information på nätet se menyerna ovan. En helt unik engelskspråkig hemsida RealClimate   informerar om klimathoten med vetenskapliga sammanfattningar och länkar till aktuella klimatdata, havsnivådata, data om isläget i nord och sydpolen mm. En länk för de som är specialintresserade av klimatfrågan.