Koldioxidutsläpp i Sverige & globalt

       Utsläpp av koldioxid för olika sektorer med och utan konsumtion