Klimat 1961- 2016 & Prognos till 2100 SMHI

Historiska klimatdata och modellering till 2100

Beskrivning av Prognosmodeller RPC2.6, RPC 4.5, RPC6 och RPC8

  • Naturvårdsverket Svensk beskrivning av 2 gradersmålet RPC2.6 och de andra RCP -scenarierna från IPCC