Halten metan i luft & info om källor

Mätning av Metanhalt i luften

  • NOAA-CH4 Global Trends Globalmätning av metan på månads och årsbasis, en bit ner på sidan finns figur som visar mätningar från 1985 till 2017

Effekt av permafrost töande

Metan jämfört med Koldioxid

Metan från sumpmarker och kor

Start klimatfrågan Tillbaka till startsidan om klimatfrågan