Halten metan i luft & info om källor

Länkarna nedan ger information om metanhotet från töande permafrost och skiffer

Metan jämfört med Koldioxid

Metan från sumpmarker och kor

 

Start klimatfrågan Tillbaka till startsidan om klimatfrågan