Uppvärmning i luft & hav

 Globala pågående temperaturmätningar:

Uppvärmning i Nordpolen och Barents hav

Havens uppvärmning

El Nino Nina Golfströmmen

Forskning om uppvärmning